Хирургичен блок Sante Vita

Хирургия

Хирургичното отделение на ветеринарната клиника Санте Вита се състои от предоперационна, операционна и стационар за следхирургичен престой и наблюдение. Оперативното лечение на домашните любимци отговаря на съвременните стандарти за висок професионализъм. Това сме постигнали благодарение на модерното медицинското оборудване и на отлично подготвения екип от ветеринарни лекари.

При нас се извършват голям брой хирургични интервенции на меките тъкани, както и ортопедични операции за възстановяване на счупени кости (остеосинтези) и корекция на  ставни заболявания (луксации, скъсани ставни връзки, тазобедрена и лакътна дисплазия).