О Р Т О П Е Д И Я
К А Р Д И О Л О Г И Я
Е Н Д О С К О П И Я
Д Е Р М А Т О Л О Г И Я
Previous slide
Next slide

Ветеринарна клиника SanteVita

Клиника

Видеотур

Хирургия

Хирургичното отделение на ветеринарната клиника Санте Вита се състои от предоперационна, операционна и стационар за следхирургичен престой и наблюдение. Оперативното лечение на домашните любимци отговаря на съвременните стандарти за висок професионализъм. Това сме постигнали благодарение на модерното медицинското оборудване и на отлично подготвения екип от ветеринарни лекари.

Партньори