Екипът на Sante Vita

Проектът „Санте Вита” стартира през октомври 2007 година с построяването на ветеринарна амбулатория в гр.Козлодуй, която в последствие е разширена и развита като специализирана клиника за домашни любимци. Естествено продължение на успешната 15 годишна практика е откритата през месец ноември 2022 година втора ветеринарна клиника в гр.Враца.

Всяка от клиниките е изградена по начин позволяващ комплексно обслужване на пациентите. Под един покрив са обединени амбулаторни кабинети, диагностичен блок със сектор за образна диагностика, хирургично отделение с предоперационна, асептична операционна зала и стационар за следоперативен престой и наблюдение. Рецепциите  разполагат с уютна чакалня и богато заредена аптека с продукти на доказани производители, висок клас ежедневни и диетични храни.

AB7_7195

Екипът на „Санте Вита“ се състои от специалисти с дългогодишна практика, членове на професионалните асоциации по ортопедия и травматология, кардиология, дерматология, както и от млади амбициозни ветеринарни лекари, и обучени асистенти.

В ежедневната си практика ветеринарните лекари от „Санте Вита” разчитат на модерно медицинско оборудване – дигитални системи за рентгенография; цветен доплероф ехограф; анестезиологични машини с  пациентен монитор за контрол на жизнените параметри; ендоскопи за гастрос-, бронхо-, рино- и отоскопия; пълен набор лабораторна апаратура за кръвен анализ.

Портфолиото от услугите включва профилактични и специализирани прегледи, параклинички изследвания, образна диагностика, голям брой мекотъканни и ортопедични операции.

Основната цел на „Санте Вита“ е да предоставя висококвалифицирана ветеринарномедицинска помощ в крак с модерните разбирания и научни постижения.

Д-р Владимир Йорданов

Д-р Владимир Йорданов – основател и управител на Ветеринарна клиника „Санте Вита”. Завършва Факултета по ветеринарна медицина към  ЛТУ в гр.София през 2003г. Професионална насоченост: хирургия, ортопедия, анестезиология, спешна помощ, офталмология. Член на БАВОТ – Българска асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология. Завършени курсове и обучения:

– Практически курс по ортопедия и травматология „TPLO техника за скъсана предна кръстна връзка“, 18.09.2022г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– Практически курс по ортопедия и травматология „Пателарна луксация“, 17.09.2022г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– Практически курс по ортопедия и травматология „Сложни фрактури и усложнения“, 28.05.2022г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– Теоретичен и практичен курс „Анестезиология и контрол на болката“, 16-17.04.2022г. /Infiniti Academy, София/

– Практически курс по ортопедия и травматология „Остеосинтези с плаки“, 26.03.2022г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– Практически курс по ортопедия и травматология „Остеосинтези с външна костна фиксация“, 19.02.2022г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– Практически курс по ортопедия и травматология „Въведение в ортопедията“, 06-07.11.2021г. /Infiniti Academy и БАВОТ, София/

– BAVOT Ортопедичен семинар с пркатичен курс „Корективни Остеотомии при пателарна луксация“ 16-17.11.2019, София

– Семинар на Българската асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология /BAVOT/ – 02.06.2019, София

– VVC Conference 19-20.04.2019 Стара Загора

– Workshop on Endoscopy, 07.06.2018, Varna Bulgaria

– Canine and feline Ophthalmology Course, 16-17.04.2016г., Силистра

– WSAVA Continuing Education course “Neurology”, 10.10.2015, Стара Загора

– Практичен курс „Репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката“ – Централна ветеринарна клиника, 14-16.11.2014г., София

– Практичен курс „Оперативно лечение на фрактури – basic” – Югоизточна ветеринарна клиника Св. Анна, 20-21.04.2014г., Черноморец

– Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – advanced”, Централна ветеринарна клиника, 16.12.2012г., София

– Ветеринарен Бизнес Форум, 10.10.2012г., София

– Практичен курс Спешни състояния при кучето и котката, Централна ветеринарна клиника, 07-08.10.2011г., София

– Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – basic”,  Централна ветеринарна клиника, 10-11.03.2012г., София

Д-р Маргарита Илиева

Д-р Маргарита Илиева – съосновател на клиниката. Завършва ветеринарна медицина в Тракийския университет, гр.Стара Загора през 2006 година. Професионална насоченост: вътрешни болести дерматология и клинична патология. Член на Българската асоциация по Ветеринарна Дерматология (БАВД). Завършени курсове и обучения:

–  Източноевропейска конференция по Ветеринарна дерматология – 20.01.2018г., София

–  Derma workshop, организиран от БАВД – 28.10.2017г., София

–  Семинар „Ветеринарна медицина при котки“ – 30.09.2017г., Стара Загора

–  Първи конгрес на БАВД – 27-28.04.2017г.,  Пловдив

–  Практичен курс „Клинична патология“ – Централна Ветеринарна клиника, 02-03.02.2013г., София

–  Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – basic” – Централна Ветеринарна клиника, 29-30.09.2012г., София

–  Практичен курс „Дерматология“ – Централна ветеринарна клиника, 28-29.02.2012г., София

–  Семинар по Дерматология на кучето и котката, 21.05.2011г., София

–  1stBayer Parasite Solutions SEE Conference, 05.03.2010г., Belgrade, Serbia

 

Д-р Йосиф Еленков

Д-р Йосиф Еленков – работи в клиниката от 2009 година. Дипломира се през 2006 година във Факултета по ветеринарна медицина към Тракийския университет, гр.Стара Загора. Професионална насоченост: кардиология, рентгенология, ехография, неврология. Член на Бълграската асоциация по ветеринарна кардиология. Завършени курсове и обучения:

–  Кардиологична Ветеринарна Академия – Основно ниво в 6 модула – Юли 2022 – Януари 2023г

–  Management of Systemic Hypertension in dogs and cats, 27.10.2019, Пловдив

–  Практичен курс – „Ехокардиография“ advanced, 21-25.06.2019г., Timisoara, Romania

–  3rd Eastern European Regional Veterinary Conference  /EERVC/ 04-06.10.2018, Zagreb, Croatia

–   Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ – „The failing heart“ 8-9.09.2018, София

–   Workshop „Peritoneal dialysis in small animals“ – 12.04.2018  – Ветеринарна клиника „Стара Загора“

–   Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ – „Feline cardiology“ , 4-5.11.2017, София

–  2nd Eastern European Regional Veterinary Conference  /EERVC/ – 18-21.10.2017 – Bucharest, Romania

–  Практичен курс – „Ехокардиография“ basic, 3-5.11.2016г., Timisoara, Romania

–  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/  „Heartworm disease in companion animals“ , 29-30.10.2016, София

–  1st Eastern European Veterinary Conference, 6-8.10.2016г., Belgrade, Serbia

–  Семинар „Ролята на биохимията и хематологията във ветеринарната практика“, 04.10.2016г., София

–  Конгрес на Българския Ветеринарен Съюз: “Paresis and paralysis in dogs and cats”, “Update on the diagnosis and treatment of Canine Leishmaniosis”, 10-11.03.2016, Велико Търново

–  Практичен курс „Ехокардиография – basic”, Централна ветеринарна клиника, 23-25.10.2015г., София

–  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ „Вродени заболявания при домашните животни“, 26-27.09.2015г., София

–  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ „Електрокардиография, аритмии и терапия“  24-25.10.2014, София

–   WSAVA Continuing education course “Congenital heart disease of the cat and dog”, 25.10.2013, Стара Загора

–   Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – advanced”, Централна ветеринарна клиника, 16.12.2012г., София

–   WSAVA Continuing education course “Endocrinology” 20.10.2012, Стара Загора

–   Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – basic”, Централна ветеринарна клиника, 10-11.03.2012г., София

–   Практичен курс „Рентгенографско изследване на гръден кош“, Централна ветеринарна клиника, 23.10.2011г., София

–   Практичен курс „Рентгенографско изследване на аксиалния скелет“, Централна ветеринарна клиника, 04-05.04.2011г., София

–   Практичен курс „Рентгенографско изследване на апендикуларния скелет“, Централна ветеринарна клиника, 02-03.04.2011г., София

–   WSAVA Continuing education course on Exotic animals, 20.11.2009, Стара Загора

Д-р Ивайло Василев

Д-р Ивайло Василев – Работи в клиниката от 2012г. Дипломира се през 2008г. във Факултета по Ветеринарна медицина при Тракийски Университет Стара Загора. Професионална насоченост: вътрешни болести, инфекциозни и паразитни заболявания, клинична патология. Завършени курсове и обучения:

–  4th  Eastern European Regional Veterinary Conference /EERVC/ – 4-6.10.2019, Thessaloniki, Greece

–  2nd Eastern European Regional Veterinary Conference /EERVC/ – 18-21.10.2017, Bucharest, Romania

–  1st  Eastern European Veterinary Conference, 6-8.10.2016г., Belgrade, Serbia

–  Семинар „Иновации в Дерматологията“, 23.09.2016, Стара Загора

–  Конгрес на Българския Ветеринарен Съюз “Paresis and paralysis in dogs and cats”, “Update on the diagnosis and treatment of Canine Leishmaniosis”, 10-11.03.2016, Велико Търново

–   Master class „Векторни инфекции при кучето и котката“, 30-31.01.2016, София

–   Практичен курс „Клинична патология“ – Централна Ветеринарна клиника, 02-03.02.2013г., София

Д-р Илияна Борисова

Д-р Илияна Борисова. Работи в клиниката от 2021г. Дипломира се през 2019г. във Факултета по Ветеринарна медицина при Тракийски Университет Стара Загора. Професионална насоченост: Вътрешни болести, Паразитология. Завършени курсове и обучения:

– SamBS Vet Day – Диагностика и лечение на бъбречни заболявания. Кръвопреливане и сърдечни заболявания при котки. Успешна комуникация със стопаните на котки – 26-27.10.2023г., Стара Загора

Д-р Славена Митова

Д-р Славена Митова. Работи в клиниката от 2018г. Дипломира се през 2016г. във Факултета по Ветеринарна медицина при Тракийски Университет Стара Загора. Професионална насоченост:  коремна хирургия, анестезиология. Завършени курсове и обучения:

– 6th Eastern European Regional Veterinary Conference – Thessaloniki, Greece 5-7.10.2023