Клиничен преглед40лв.
Консултация 25лв.
Контролен преглед20лв.
Второ мнение40лв.
Посещение в рамките на гр.Козлодуй и гр.Враца20лв.

 

Ваксинация на заек с Pestorin20лв.
Васкинация на заек с Myxoren20лв.
Ваксинация на котка с тривалентна ваксина (Purevax)45лв.
Ваксинация на котка с петвалентна ваксина (Purevax)60лв.
Ваксинация на куче с моно-, три- или петвалентна ваксина (Eurican)40лв.
Ваксинация на куче с осемвалентна ваксина (Eurican+Rabisin)45лв.
Ваксинация на куче/ котка срещу бяс (Rabisin)20лв.
Ваксина срещу кучешка кашлица (Nobivac KC)50лв.

 

Биопсия – тъканна50лв.
Биопсия – тънкоиглена30лв.
Венозно вливане на медикаменти30-40лв.
Вземане на кръвна проба10лв.
Вземане на урина за изследване15лв.
Диагностична пункция15лв.
Екстракция на млечни зъби60лв.
Изваждане на кърлеж10лв.
Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност (една процедура)80лв.
Изрязване на зъби с диамантен диск – заек/ гризач 35лв.
Инжектиране – подкожно/ мускулно 10лв.
Инхалация на медикаменти (една процедура)30лв.
Клизма под анестезия80-120лв.
Кръвно налягане – доплерово измерване25лв.
Обезпаразитяване на куче/ котка до 2кг (Procox + Frontline spray) 25лв.
Обработка на абсцес40-80лв.
Обработка на малка кожна рана със шев40-80лв.
Отстраняване на чуждо тяло (осил)40-80лв.
Офталмология –  изследване за наличие на роговичен дефект (флуоресцин тест)15лв.
Офталмология – измерване на вътреочно налягане (Tonovet)30лв.
Офталмология – изследване на слъзната секреция (Ширмер тест)15лв.
Поставяне на венозен катетер25лв.
Почистване на анални жлези15лв.
Почистване на зъбен камък с ултразвук70лв.
Превръзка – бинтова20-40лв.
Превръзка – имобилизиращ бандаж30-50лв.
Преиздаване на BG паспорт15лв.
Промивка на анални жлези40лв.
Промивка на ушните канали 40лв.
Пункция на става/ интраставна инжекция50лв.
Регистрация на куче – микрочипиране и издаване на BG паспорт60лв.
Тоалет на кожна рана20лв.
Физиотерапия – електромускулна стимулация (една процедура)30лв.
Шиниране с полиестерен бинт60-80лв.
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.
Cross match тест при кръвопреливане30лв.
Биохимичен електролитен профил35лв.
Биохимичен кръвен профил (14 показатела)35лв.
Биохимичен кръвен профил + ПКК50лв.
Глюкоза – измерване с глюкомер10лв.
Изследванве на урина (биохимия + микроскопия)30лв.
Изследване на pro BNP при котки с кардиопулмонална патология35лв.
Изследване на специфична липаза при панкреатит35лв.
Изследване на хормони (кортизол, прогестерон, тироксин)35лв.
Коагулационен тест (изследване при проблеми с кръвосъсирването)30лв.
Микробиология с антибиотикограма75лв.
Микроскопско изследване (кожна проба, кръвна разстилка, пунктат)30лв.
Паразитология – изследване за белодробни паразити (тест на Берман)40лв.
Паразитология – изследване за вътрешни паразити (фекална проба)30лв.
Паразитология – тест на Knott за откриване микрофиларии30лв.
ПКК – пълна кръвна картина15лв.
Посявка за дерматофити30лв.
Серология – бивалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване40лв.
Серология – моновалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване35лв.
Серология – тривалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване45лв.
Серология – четворен тест за дирофилариоза, ерлихиоза, анаплазмоза, лаймска болест (IDEXX – 4Dx)60лв.
Тест за Къшинг (изследване при проблем с надбъбречната жлеза)130лв.
*Работим с референтна лаборатория “Laboklin – Германия” за редица специфични изследания в областта на генетиката, патохистологията, PCR анализа и др.
ЕКГ – електрокардиограма30лв.
Ендоскопска дилатация при стриктури на хранопровода (еднократна процедура)100лв.
Ендоскопско изследване – гастроскопия100лв.
Ендоскопско изследване – гастроскопия и тъканна биопсия150лв.
Ендоскопско изследване (ларингоскопия; отоскопия; риноскопия; вагиноскопия)50лв.
Ендоскопско отстраняване на чуждо тяло от хранопровод/ стомах200лв.
Ехография – диагностика на бременност40лв.
Ехография (фокусна)30лв.
Ехография на коремни органи (цялостна)50лв.
Ехокардиография100лв.
Ехокардиография (скрининг)60лв.
Рентгенография –  две анатомични области90лв.
Рентгенография – една анатомична област60лв.
Рентгенография – една проекция30лв.
Рентгенография – три анатомични области120лв.
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.
Аналгезия с опиоид20-40лв.
Инхалационна анестезия/аналгезия/следоперативен престой (дневна смяна)150-250лв.
Локална (инфилтративна) анестезия20-30лв.
Обща венозна анестезия до 1 час 80-100лв.
Седация (повърхностна анестезия)40-60лв.

 

Абдоминоцентеза – терапевтична60лв.
Асистирано раждане (неоперативно)150лв.
Интубация25лв.
Катетеризация при обструкция на уретрата (временен катетър)60лв.
Кислородна терапия/ за 1 час10лв.
Кръвопреливане с донор на клиниката/ котка200лв.
Кръвопреливане с донор на клиниката/ куче250лв.
Кръвопреливане/ котка100лв.
Кръвопреливане/ куче150лв.
Перикардиоцентеза150лв.
Поставяне на абдоминален дренаж100лв.
Поставяне на носен катетер за кислород25лв.
Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене50лв.
Поставяне на перитонеален дренаж100лв.
Поставяне на торакален дренаж (едностранно)150лв.
Поставяне на хранопроводна сонда за хранене100лв.
Поставяне на цистостомален катетер150лв.
Промивка на стомах60лв.
Торакоцентеза – терапевтична60лв.
Трахеотомия150лв.
Цистоцентеза – терапевтична60лв.
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.
Стационарно лечение I степен (пациенти с леки нарушения, приемащи ентерално медикаменти)40-60лв.
Стационарно лечение II степен (пациенти със средностепенни нарушения, приемащи парентерално медикаменти)60-80лв.
Стационарно лечение III степен (пациенти в тежко състояние, изискващи флуидна терапия и интензивни грижи)80-100лв.
Кастрация на женска котка140лв.
Кастрация на женски заек180лв.
Кастрация на женско куче 10-25кг240лв.
Кастрация на женско куче до 10кг200лв.
Кастрация на женско куче над 25кг 280лв.
Кастрация на котарак 85лв.
Кастрация на крипторхид – котарак150лв.
Кастрация на крипторхид – куче250-300лв.
Кастрация на мъжки заек120лв.
Кастрация на мъжко куче 10-25кг 140лв.
Кастрация на мъжко куче до 10кг 120лв.
Кастрация на мъжко куче над 25кг 160лв.

 

Cherry eye – “pocket” техника400-500лв.
Eвентрация (травматична херния)350-550лв.
Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника700лв.
Ампутация на допълнителни пръсти 200лв.
Брахицефален синдром – пластика на ноздри и меко небце750лв.
Гастропексия (превантивна)400лв.
Гастротомия400-600лв.
Гръдна травма600-800лв.
Диагностична лапаротомия200-300лв.
Диафрагмална херния600-800лв.
Екстирпация на анални жлези500лв.
Екстракция на постоянен кучешки зъб300лв.
Ентероанастомоза500-700лв.
Ентеротомия400-600лв.
Ентропиум – постоянна корекция300-500лв.
Енуклеация250-350лв.
Епизиотомия250лв.
Изпадане на влагалището – резекция, оварихистеректомия500-700лв.
Инвагинация500-700лв.
Ингвинална/ скротална херния 350-550лв.
Кожна рана – хирургична обработка200-300лв.
Кожни рани – пластика 300-500лв.
Корнеална язва – скарификация с временна тарзорафия250лв.
Оперативно лечение на перитонит600-800лв.
Ороназална фистула300-400лв.
Отохематом250лв.
Перианални фистулни рани 400-500лв.
Перинеална херния 600-800лв.
Пиометра 250-450лв.
Превъртане на стомаха 700-900лв.
Проптоза на очната ябълка300лв.
Простатен абсцес/ киста (оментализация)600-800лв.
Пъпна херния – херниорафия250-350лв.
Ректален пролапс – колопексия, ентероанастомоза 400-600лв.
Руптура на пикочен мехур400-600лв.
Сиалоцеле (марсупиализация)350лв.
Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза)500-700лв.
Спленектомия400-600лв.
Торзио на далак 800лв.
Тумори в коремна кухина – оперативно отстраняване400-800лв
Тумори в перианална област – оперативно отстраняване400-600лв.
Тумори в тазова кухина (тазов капак)700-800лв.
Тумори в шийната област – оперативно отстраняване500-600лв.
Тумори и рани на клепачите200-300лв.
Тумори на венците – оперативно отстраняване200-300лв.
Тумори на влагалището – оперативно отстраняване400-600лв.
Тумори на кожата на малка основа – оперативно отстраняване150-300лв.
Тумори на кожата на широка основа – оперативно отстраняване350-550лв.
Тумори на млечната жлеза – нодулектомия150-200лв.
Тумори на млечната жлеза – регионална мастектомия/ куче400-600лв.
Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ котка500лв.
Тумори на пикочния мехур – частична цистектомия500-600лв.
Тумори на тестисите – скротектомия300-500лв.
Уретростомия – перинеална – котка600лв.
Уретростомия – скротална – куче600-700лв.
Уретротомия – куче250лв.
Фимоза/ парафимоза300-400лв.
Цезарово сечение 300-600лв.
Цистотомия400-600лв.
Частична кератектомия 400лв.

 

Ампутация на крайник 350-550лв.
Ампутация на пръст250-350лв.
Закрито наместване при луксация на става (долночелюстна, лакътна, тазобедрена)250лв.
Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация600лв.
Луксация на лакътна става – оперативно наместване400-500лв.
Луксация на пателата – трохлеопластика, транспозиция на тибиален гребен600-700лв.
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (toggle pin)700-800лв.
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (стабилизиращ шев)400-500лв.
Луксация на тарзална става – частична артродеза600-800лв.
Остеотомия на бедрената глава и шийка400-600лв.
Отстраняване на ортопедични импланти50-150лв.
Растежен дефект на лакътна става UPA – отстраняване на PA500-600лв.
Руптура на ахилесово сухожилие с временна артродеза600-700лв.
Сакроилиачно отделяне500-700лв.
Симфизиодеза на долна челюст200лв.
Фрактура на горна/ долна челюст350-600лв.
Фрактура на дълги кости (раменна кост, радиус, улна, бедрена кост, тибия)500-800лв.
Фрактура на лопатка 500-700лв.
Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости250-400лв.
Фрактура на пръстите250-400лв.
Фрактура на таз (ацетабулум) 600-900лв.
Фрактура на таз (илиум)500-700лв.

 

Аутопсия на котка/ куче 100-200лв.
Аутопсия на птица/ заек50лв.
Евтаназия на котка/ куче 50-100лв.

 


* Цената на някои услуги варира в зависимост от размера на пациента и сложността на конкретния случай. Точната цена се определя от лекуващия лекар преди извършване на услугата на база проведен клиничен преглед и изследвания.