Клиничен преглед40лв.
Консултация 25лв.
Контролен преглед20лв.
Второ мнение40лв.
Посещение в рамките на гр.Козлодуй и гр.Враца20лв.

 

Ваксинация на заек с Pestorin25лв.
Васкинация на заек с Myxoren25лв.
Ваксинация на котка с тривалентна ваксина (Purevax)45лв.
Ваксинация на котка с петвалентна ваксина (Purevax)60лв.
Ваксинация на куче с моно-, три- или петвалентна ваксина (Eurican)40лв.
Ваксинация на куче с осемвалентна ваксина (Eurican+Rabisin)45лв.
Ваксинация на куче/ котка срещу бяс (Rabisin)20лв.
Ваксина срещу кучешка кашлица (Nobivac KC)50лв.
Биопсия – тъканна60лв.
Биопсия – тънкоиглена40лв.
Венозно вливане на медикаменти 30-40лв.
Вземане на кръвна проба15лв.
Вземане на урина за изследване15лв.
Диагностична пункция30лв.
Екстракция на млечни зъби80лв.
Изваждане на кърлеж15лв.
Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност (една процедура)120лв.
Изрязване на зъби с диамантен диск – заек/ гризач 40лв.
Изрязване/ изпиляване на човка на птица40лв.
Инжектитане на медикаменти – епидурално80лв.
Инжектитане на медикаменти – интраставно50лв.
Инжектитане на медикаменти – подкожно/ мускулно (не включва препарата)10лв.
Инхалация на медикаменти (една процедура)40лв.
Катетеризация на пикочен мехур30-50лв.
Клизма 40-120лв.
Кръвно налягане – доплерово измерване30лв.
Обезпаразитяване (не включва цената на препарата)10лв.
Обработка на абсцес40-80лв.
Обработка на малка кожна рана със шев40-80лв.
Отстраняване на чуждо тяло (осил)40-80лв.
Поставяне на венозен катетер30лв.
Поставяне на венозен катетер и банка за инфузия50лв.
Почистване на анални жлези20лв.
Почистване на уши20лв.
Почистване на зъбен камък с ултразвук80-100лв.
Превръзка – бинтова20-30лв.
Превръзка – имобилизираща50-70лв.
Промивка на анални жлези60лв.
Промивка на ушните канали 60лв.
Регистрация на куче – микрочипиране и издаване на BG паспорт60лв.
Регистрация на куче – издаване/ преиздаване на BG паспорт20лв.
Тоалет на кожна рана20-40лв.
Физиотерапия – електромускулна стимулация (една процедура)40лв.
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.

 

Биохимичен електролитен профил40лв.
Биохимичен кръвен профил (14 показателя)40лв.
Биохимичен кръвен профил (14 показателя) + ПКК (пълна кръвна картина)50лв.
Глюкоза – измерване с глюкомер10лв.
Изследване на урина (биохимия, рефрактометър)15лв.
Изследванве на урина (биохимия, рефрактометър, седимент)40лв.
Изследване на pro BNP при котки с кардиопулмонална патология35лв.
Изследване на специфична липаза при панкреатит35лв.
Изследване на хормони (кортизол, прогестерон, тироксин)35лв.
Коагулационен тест (изследване при проблеми с кръвосъсирването)30лв.
Микроскопско изследване (кожна проба, кръвна разстилка, пунктат)35лв.
Офталмология –  изследване за наличие на роговичен дефект (флуоресцин тест)15лв.
Офталмология – измерване на вътреочно налягане (Tonovet)30лв.
Офталмология – измерване на слъзната секреция (Ширмер тест)15лв.
Паразитология – изследване за белодробни паразити (тест на Берман)50лв.
Паразитология – изследване за вътрешни паразити (фекална проба)40лв.
Паразитология – тест на Knott за откриване на микрофиларии35лв.
Паразитология – кожна проба за крастни кърлежи25лв.
ПКК (пълна кръвна картина)20лв.
Преданестезиологичен панел – котка (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ)60лв.
Преданестезиологичен панел – куче (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ, тест за дирофилариоза)80лв.
Посявка за дерматофити50лв.
Серология – бивалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване45лв.
Серология – моновалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване40лв.
Серология – тривалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване50лв.
Серология – четворен тест за дирофилариоза, ерлихиоза, анаплазмоза, лаймска болест (IDEXX – 4Dx)60лв.
Тест за Къшинг (изследване при проблем с надбъбречната жлеза)130лв.
Тест за съвместимос при кръвопреливане –  Cross match 30лв.
 
*Работим с референтна лаборатория „Laboklin – Германия“ за редица специфични изследания в областта на генетиката, патохистологията, PCR анализа и др.
ЕКГ – електрокардиограма30лв.
Ендоскопска дилатация при стриктури на хранопровода (еднократна процедура)100лв.
Ендоскопско изследване на хранопровод, стомах и дуоденум150лв.
Ендоскопско изследване – гастроскопия и тъканна биопсия200лв.
Ендоскопско изследване (ларингоскопия; отоскопия; риноскопия; вагиноскопия)50лв.
Ендоскопско отстраняване на чуждо тяло от хранопровод/ стомах250лв.
Ехография – коремни органи 50лв.
Ехография – коремни органи (контролна)35лв.
Ехография – диагностика на бременност40лв.
Ехография – офталмологична40лв.
Ехокардиография120лв.
Ехокардиография (контролна)80лв.
Рентгенография –  две и повече анатомични области (над три снимки)120лв.
Рентгенография – една анатомична област (до 3 снимки)80лв.
Рентгенография – една снимка40лв.
 
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.
Аналгезия с опиоид30-50лв.
Инхалационна анестезия за краткотрайни процедури150лв.
Инхалационна анестезия/аналгезия/следоперативен престой (дневна смяна)200-300лв.
Локална (инфилтративна) анестезия30лв.
Обща венозна анестезия до 1 час 100лв.
Седация (повърхностна анестезия)50-70лв.

 

 

Абдоминоцентеза – терапевтична80лв.
Асистирано раждане (неоперативно)150лв.
Интубация30лв.
Катетеризация при обструкция на уретрата (временен катетър)80лв.
Кислородна терапия/ за 1 час20лв.
Кръвопреливане/ котка150лв.
Кръвопреливане/ куче200лв.
Перикардиоцентеза150лв.
Поставяне на абдоминален дренаж150лв.
Поставяне на носен катетер за кислород30лв.
Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене80лв.
Поставяне на перитонеален дренаж150лв.
Поставяне на торакален дренаж 200лв.
Поставяне на хранопроводна сонда за хранене150лв.
Поставяне на стомашна сонда за хранене200лв.
Поставяне на цистостомален катетер200лв.
Промивка на стомах80лв.
Торакоцентеза – терапевтична80лв.
Трахеотомия250лв.
Цистоцентеза – терапевтична80лв.
 
*При нужда от анестезия, тя се калкулира допълнително.
Стационарно лечение I степен (пациенти с леки нарушения, приемащи ентерално медикаменти)50-70лв.
Стационарно лечение II степен (пациенти със средностепенни нарушения, приемащи парентерално медикаменти)70-90лв.
Стационарно лечение III степен (пациенти в тежко състояние, изискващи флуидна терапия и интензивни грижи)90-110лв.

 

Кастрация на женска котка160лв.
Кастрация на котарак 90лв.
Кастрация на женско куче до 10кг240лв.
Кастрация на женско куче 10-25кг280лв.
Кастрация на женско куче над 25кг 320лв.
Кастрация на мъжко куче до 10кг 160лв.
Кастрация на мъжко куче 10-25кг 180лв.
Кастрация на мъжко куче над 25кг 200лв.
Кастрация на женски заек180лв.
Кастрация на мъжки заек120лв.

 

 

Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника800лв.
Ампутация на допълнителни пръсти 250лв.
Брахицефален синдром – пластика на ноздри и меко небце800лв.
Гастропексия (превантивна)500лв.
Гастротомия500-700лв.
Гръдна травма700-900лв.
Диагностична лапаротомия300-400лв.
Диафрагмална херния700-900лв.
Евентрация (травматична херния)400-800лв.
Еверзия на трети клепач300-400лв.
Екстирпация на анални жлези600лв.
Екстракция на постоянен кучешки зъб350лв.
Ентероанастомоза700-900лв.
Ентеротомия500-700лв.
Ентропиум/ ектропиум – постоянна корекция400-600лв.
Енуклеация350лв.
Епизиотомия250лв.
Изпадане на влагалището – лабиален шев, оварихистеректомия500лв.
Изпадане на влагалището – резекция, оварихистеректомия800лв.
Изпадане на жлезата на третия клепач (Cherry eye) – „pocket“ техника 400-600лв.
Инвагинация700-900лв.
Ингвинална/ скротална херния 500-700лв.
Кожна рана – хирургична обработка200-400лв.
Кожни рани – пластика 500-800лв.
Корнеална язва – скарификация с временна тарзорафия300лв.
Крипторхид – кастрация с лапаротомия – котарак250лв.
Крипторхид – кастрация с лапаротомия – куче300-400лв.
Оперативно лечение на перитонит700-900лв.
Ороназална фистула400-500лв.
Отохематом300-400лв.
Перианални фистулни рани 600-800лв.
Перинеална херния 700-900лв.
Пиометра – котка300лв.
Пиометра – куче400-600лв.
Превъртане на стомаха 900-1100лв.
Проптоза на очната ябълка300лв.
Простатен абсцес/ киста (оментализация)800-1000лв.
Пъпна херния – херниорафия300-400лв.
Ректален пролапс – колопексия400-600лв.
Ректален пролапс – колопексия, ентероанастомоза 700-900лв.
Руптура на пикочен мехур700-900лв.
Сиалоцеле (марсупиализация)400-500лв.
Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза)700-900лв.
Спленектомия700-900лв.
Торзио на далак 900лв.
Тумори в коремна кухина – оперативно отстраняване700-900лв.
Тумори в перианална област – оперативно отстраняване600-800лв.
Тумори в тазова кухина (тазов капак)900-1000лв.
Тумори в шийната област – оперативно отстраняване600-800лв.
Тумори и рани на клепачите300-600лв.
Тумори на венците – оперативно отстраняване300-600лв.
Тумори на влагалището – оперативно отстраняване500-700лв.
Тумори на кожата на малка основа – оперативно отстраняване300-400лв.
Тумори на кожата на широка основа – оперативно отстраняване500-800лв.
Тумори на млечната жлеза – нодулектомия300лв.
Тумори на млечната жлеза – регионална мастектомия400-600лв.
Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ котка500лв.
Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ куче500-800лв.
Тумори на пикочния мехур – частична цистектомия700-900лв.
Тумори на тестисите – скротектомия400-600лв.
Уретростомия – перинеална – котка700лв.
Уретростомия – скротална – куче600-800лв.
Уретротомия – куче350лв.
Фимоза/ парафимоза400-600лв.
Цезарово сечение – котка300-400лв.
Цезарово сечение – куче500-800лв.
Цистотомия500-700лв.
Частична кератектомия 400-600лв.

 

 

Ампутация на крайник 500-700лв.
Ампутация на пръст300-400лв.
Закрито наместване при луксация на става (долночелюстна, лакътна, тазобедрена)300лв.
Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация700лв.
Луксация на лакътна става – оперативно наместване600-700лв.
Луксация на пателата – трохлеопластика, транспозиция на тибиален гребен800лв.
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (изкуствена връзка)600-900лв.
Луксация на тарзална става – частична артродеза700-900лв.
Остеотомия на бедрената глава и шийка500-700лв.
Отстраняване на ортопедични импланти50-200лв.
Растежен дефект на лакътна става UPA – отстраняване на PA600лв.
Руптура на ахилесово сухожилие с временна артродеза700-900лв.
Сакроилиачно отделяне500-800лв.
Симфизиодеза на долна челюст300лв.
Фрактура на горна/ долна челюст400-800лв.
Фрактура на дълги кости (раменна кост, радиус, улна, бедрена кост, тибия)600-1200лв.
Фрактура на лопатка 700-900лв.
Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости400-500лв.
Фрактура на пръстите400-500лв.
Фрактура на таз (ацетабулум) 800-1000лв.
Фрактура на таз (илиум)700-900лв.

 

 

Аутопсия на котка/ куче 100-200лв.
Аутопсия на птица/ заек20-30лв.
Евтаназия на котка/ куче 50-100лв.

* Цената на някои услуги варира в зависимост от размера на пациента и сложността на конкретния случай. Точната цена се определя от лекуващия лекар преди извършване на услугата на база проведен клиничен преглед и изследвания.