Дейзи – чуждо тяло в стомаха

История и клинични симптоми:

Дейзи е мопс на 11г. Дойде при нас, след като стопаните са я видели как изяжда безжична слушалка преди 2 дни. Към момента на прегледа Дейзи нямаше клинични симптоми.

Изследвания, Диагноза и Терапия:

След направената рентгенография установихме, че чуждото тяло се намира в стомаха. Най-удачната манипулация в такива случаи е ендосопското излседване на стомах, и ако чуждото тяло позволява да бъде извадено.

Това и направихме  – Дейзи беше подготвена, преданестезиологично, за да се минимизират рисковете от анестезията.  При всички пациенти от брахицефалните породи, каквато е Дейзи, подготовката е изключително важна, за да се осигури гладка анетезия и възстановяване. Ендоскопията се извършва под инхалационна анестезия, а жизнените показатели на пациента се мониторират непрекъснато. След оглед на стомашната лигавица локализирахме чуждото тяло, което за щастие лесно успяхме да уловим и извадим.

 

 

Скоро след манипулацията Дейзи беше на крака.

Виж още :