Лео – Ендокардит

 

История и клинични симптоми:

Лео е котарак малко над 1 година, който беше доведен за преглед, защото стопаните са забелязали слабост в походката и залитане. При прегледа се установяват нормални гръбначно-мозъчни рефлекси и не се открива патологии на кости и стави. Установи се още учестена сърдечна дейност и наличие на слаб сърдечен шум.

Изследвания: 

За да се изключат проблеми с опорно-двигателния апарат направихме рентгенография на гръбначен стълб и таз, които бяха с нормална находка. 

 

На рентгенографията на гръден кош  се установи увеличен силует на сърцето. Заради тази находка, и заради данните от клиничния преглед направихме ехокардиография.

От това изследване стана ясно, че Лео е с перикардиален излив – събиране на течност в перикарда  (обвивката на сърцето), както и с хипертрофия (удебеляване) на стената на сърцето. 

 

Когато количеството течност е много, то пречи на сърцето да изпомпва кръв, развива се т.нар. сърдечна тампонада и десностранна сърдечна недостатъчност. За щастие при Лео нямаше такива данни, а допълнителните кръвни изследвания, показаха силно завишен сърдечен протеин. Предвид това и възрастта на Лео диагнозата беше миокардит. Често при това заболяване с подходяща медикаментозна терапия има шанс за реверсиране на измененията в сърцето.

На петия ден от лечението Лео вече се чувстваше по-добре, а количеството на перикардиалния излив беше намаляло.

Месец след началото на терапията миокарда беше възвърнал нормалните се размери и функция, без данни за излив.

Към момента Лео се чувства добре, с възстановена активност и жизненост. Прогнозата е добра, но въпреки това Лео ще бъде проследяван и занапред.

Виж още :